Για την πλοήγηση


Αποθήκευση & Διανομή εμπορευμάτων (Logistics)


Η εταιρεία "Ζαραϊδώνης Express Μεταφορική", εκτός από τις μετακομίσεις - μεταφορές, διαγράφει αξιοσημείωτη πορεία και στον τομέα αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων (Logistics).

Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες για όσους πελάτες θέλουν να αποθηκεύσουν αντικείμενα ή εμπορεύματα, με ασφάλεια και για όσο χρόνο το έχουν ανάγκη.

Με αποθηκευτικούς χώρους άρτια εξοπλισμένους σάς εγγυώμαστε την ασφαλή φύλαξη κάθε είδους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ